รายละเอียดการจัดส่งสินค้า

การจัดส่งสินค้า

ลูกค้าปลีก

 1. บริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ
  ** ยกเว้น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส) จะทําการส่งสินค้าในตัวเมืองเท่านั้น **
 2. จัดส่งฟรี เมื่อยอดสั่งซื้อครบ 2,000 บาท (ต่ากว่า 2,000 บาท คิดค่าจัดส่ง 60 บาท)
 3. สินค้าที่สั่งซื้อในหมายเลขคําสั่งเดียวกันอาจได้รับการจัดส่งแยกกันขึ้นอยู่กับประเภทสินค้านั้นๆ
 4. บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าตามที่อยู่ที่ระบุตอนทํารายการสั่งซื้อสินค้าเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งได้ เมื่อบริษัทฯ แจ้งการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว

ตัวแทนจำหน่าย

 1. บริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ
  ** ยกเว้น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส) จะทําการส่งสินค้าในตัวเมืองเท่านั้น **
 2. ค่าขนส่งปลายทางเท่านั้น เมื่อยอดสั่งซื้อครบ 3,000 – 5,000 บาท ( ** ตามเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าแต่ละประเภท** )
 3. บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าตามที่อยู่ที่ระบุตอนทํารายการสั่งซื้อสินค้าเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งได้ เมื่อบริษัทฯ แจ้งการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า

ระยะเวลาในการจัดส่ง 1-3 วันโดยประมาณ ไม่รวมวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ รบกวนตรวจสอบความถูกต้องและ รายละเอียดต่างๆ ก่อนรับสินค้า หากพบว่าบรรจุภัณฑ์เสียหายจากการขนส่งลูกค้าควรปฏิเสธการนําส่งหรือแจ้ง Online Call Center 02 -320-5761-5 ต่อ 104 (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-18.00น.)

Support us

กรณีที่ยังไม่ได้รับสินค้า ภายใน 7 วันหลังจาก ยืนยันการจัดส่ง

รบกวนแจ้งกลับที่
Online Call Center

02-320-5761-5 ต่อ 104

หากไม่แน่ใจว่าที่อยู่ อยู่ในเขตพื้นที่จัดส่ง หรือไม่?

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Online Call Center

02-320-5761-5 ต่อ 220

นอกพื้นที่ให้บริการจัดส่ง ขอสงวนสิทธิ์ระยะทาง การจัดส่ง

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Online Call Center

02-320-5761-5 ต่อ 220