สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย (ดีลเลอร์)

Thanks for Signing Up to Volunteer !

 

Verification

**เงื่อนไขการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย

ผู้ประกอบการจะต้องดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าไอที, เครื่องเขียน, ประดับยนต์

**เอกสารที่ต้องการใช้ประกอบการสมัครตัวแทนจำหน่าย

1. เอกสารการจดทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือรับรองจดทะเบียนร้านค้าพร้อมวัตถุประสงค์การจดทะเบียน
2. สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม หรือเจ้าของผู้จดทะเบียน
3. กรณีจดทะเบียนผู้เสียภาษี ต้องขอ สำเนา ภพ.20 (ถ้ามี)

**เงื่อนไขการรักษาสถานะการเป็นตัวแทนจำหน่าย

ตัวแทนจำหน่าย จะต้องสะสมยอดภายในระยะเวลา 6 เดือน ต้องมียอดซื้อสินค้าไม่ต่ำกว่า 30,000 บาท
ถ้าลูกค้าไม่สามารถรักษายอดตามที่บริษัทกำหนดได้ ลูกค้าจะถูกปรับระดับลูกค้าเป็นขายปลีกซึ่งการปรับ
ระดับลูกค้าทางบริษัทจะปรับทุก 6 เดือน ของทุกปี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ทางโทรศัพท์ หมายเลข (02) 320-5761-5 
ทางแฟ็กซ์ หมายเลข (02) 320-5766

ทาง E-mail

sopchok@spa-office.com