ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อว่าอยู่ในขั้นตอนใด  กรุณาเตรียม หมายเลขคำสั่งซื้อ เพื่อขอทราบว่ารายการสั่งซื้อกำลังดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด 

                  สามารถแจ้งการชำระค่าสินค้า ได้หลายช่องทางเพื่อความรวมดเร็วในการจัดส่งสินค้า กรุณาแนบสลิปการชำระเงิน และหมายเลขการสั่งซื้อทุกครั้ง 

                  ระยะเวลาในการ เคลมสินค้า จะใช้เวลา 7 – 14 วันหลังจากได้รับสินค้าในกรณีที่เกิดความผิดพลาด และความเสียหายที่อยู่ในเงื่อนไข

                  สามารถส่งคำขอตรวจสอบสินค้าว่ายังอยู่ในระยะเวลา การให้การรับประกันอยู่หรือไม่ กรุณาเตรียม S/N สินค้า หรือใบเสร็จการซื้อสินค้าทุกครั้ง  

SPA Smart Friend

               บริการหลังการขาย ที่มากกว่า จากบริษัท สปา ออฟฟิต ซัพพลายส์  เพราะเรามีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ที่พร้อมจะให้บริการหลังการขายแก่คุณอย่างใกล้ชิด พร้อมด้วยข้อมูลทางด้านสินค้า และการใช้งานอย่างครบถ้วน