ในปี 2556 ทางบริษัท สปา ได้ความไว้วางใจจาก
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ในการจัดจำหน่ายอุปกรณ์ระบบเน็ตเวิร์ค และ ได้จัดจำหน่ายอุปกรณ์เน็ตเวิร์คในยี่ห้อ TP LINK, ASUS, และ Ubiquiti
ในขณะเดียวกันทางบริษัทฯ
ได้มุ่งเน้นการนำพัฒนาระบบและสินค้า
ด้านการรักษาความปลอดภัยมากขึ้น 
โดยได้เริ่มนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าหมวด
Smart Home และ Network Security มากขึ้น
โดยในปี 2557 นี้ ทางบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาสินค้าด้านไอที
ประยุกต์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
ของรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวันในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย