ช่วงต้นปี 2555 ทางบริษัทสปา ฯ

ได้เซ็นต์สัญญาเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของ กล้องติดรถยนต์ กล้อง LifeCamera และ กล้อง Action Cameraภายใต้แบรนด์ HP

In early 2012

SPA had signed sole distributor agreementwith HP to be a sole distributor of HP Car Camcorder, Life Camera, and Action Camera in Thailand, Laos and Cambodia.

นอกเหนือจากนั้นทางสปาก็ได้เริ่มจัด
จำหน่ายกล้อง Action Camera
ภายใต้แบรนด์ X-Shot กลางปี 2558

 

In addition, we launched X-Shot
Action Camera in Thailand
ทางสปาฯได้รับการไว้วางใจให้เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เสริม IT
และ มือถือ ภายใต้ยี่ห้อ Cliptec ด้วยนโยบายที่มุ่งมั่นในการพัฒนาตลาดสินค้าไอทีและสินค้า
เทคโนโลยี่อย่างต่อเนื่อง

Enter new IT & Life Style market. In mid 2012, we started to be a sole distributor
of Cliptec, a well known international brand of IT and mobile accessories in order
to aim at modern trade channels and mobile outlet channels.With Concrete Policy
to develop IT and Mobile industry,
โดยมุ่งเน้นในการสร้างแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้บริษัทสปามียอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีฐานลูกค้าทั้งปลีกและส่งครอบคลุมในทุกพื้นที่ทั้งในประเทศไทย ลาว และ กัมพูชา
 
 
SPA Office Supplies Co., Ltd. focus on Brand Building, Marketing Promotion, and Developing new distribution channels, thus our total sales and revenue has grown from time to time and currently we have strong distribution channels both in retailing and wholesaling in Thailand, Laos and Cambodia.